Instalacje gazowe

Dynamiczny rozwój branży gazów technicznych w ostatnich latach spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi w zakresie projektowania, doradztwa, montażu oraz serwisu instalacji gazowych. Prowadzimy prace w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, spożywczego, stalowego, spawalnictwa, laboratoriów medycznych, dystrybucji żywności, ochrony środowiska, produkcji szkła, elektroniki i półprzewodników.

Fachowa wiedza i doświadczenie
Nasi inżynierowie posiadają wyspecjalizowaną wiedzę obejmująca:
– aspekty techniczne takie jak własności gazów, materiałoznawstwo, mechanika płynów, znajomości dostępnej na rynku armatury gazowej wraz z jej parametrami oraz systemów wspomagających szczególnie detekcja, automatyka, sygnalizacja, sterowanie
– znajomość specyfiki poszczególnych branż: medycznej, farmaceutycznej, spożywczej, laboratoryjnej, przemysłowej, kriogenicznej;
– zagadnienia prawne: dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, normy specyficzne dla każdej z branż oraz uznane standardy branżowe wypracowane latami praktyki przez przemysł gazów technicznych;
– wymogi bezpieczeństwa związane z: ciśnieniem, niskimi temperaturami, palnością, wybuchowością, korozyjnością oraz toksycznością gazów;
– rolę i kompetencje jednostek notyfikowanych (UDT, TUV) na poszczególnych etapach realizacji inwestycji w różnych branżach;

  • Instalacje technologiczne gazów technicznych
  • Instalacje gazów specjalnych – wysokiej czystości
  • Instalacje gazów stosowanych w farmacji
  • Instalacje gazów medycznych
  • Stacje zgazowania i zaopatrywania w gazy
  • Instalacje gazów spożywczych

Profesjonalne doradztwo
Posiadamy zespół inżynierów z dużym doświadczeniem w branży. Rozpoczynając współpracę z nami mogą Państwo liczyć na doradztwo techniczne oraz rzetelne informacje dotyczące obowiązujących wymagań prawnych, przepisów, norm w zakresie realizowanych projektów i inwestycji.

Służba zdrowia
Konieczność modernizacji placówek służby zdrowia spowodowała dynamiczny rozwój działu projektowania instalacji gazów medycznych, które realizujemy z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz norm zharmonizowanych w szczególności: PN-EN ISO 7396-1:2007.

Nasza specjalistyczna wiedza zyskała uznanie w wielu placówkach opieki zdrowotnej, ale także w klinikach, aptekach czy pracowniach farmaceutycznych.

Produkcja specjalistycznych zbiorników gazów technicznych
Wieloletnie funkcjonowanie na rynku gazów technicznych pozwoliły nam uruchomić własną produkcje specjalistycznych zbiorników. Świadczymy usługi w zakresie transportu, posadowienia zbiornika, ale także przygotowania pełnej dokumentacji, po odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Produkowane przez nas zbiorniki, spełniają wszystkie normy UDT, oraz zyskały wszystkie wymagane zezwolenia potrzebne do funkcjonowania na europejskim rynku. Na zamówienie wykonujemy także nietypowe konstrukcje zbiorników dopasowane do wymogów naszych klientów.