Projektowanie

Nasza kilkunastoletnia obecność na rynku zaowocowała powstaniem zgranego zespołu doświadczonych projektantów. Nasi pracownicy to nie tylko architekci, ale także inżynierowie budownictwa , konstrukcji oraz specjaliści z zakresu projektowania nowoczesnych instalacji.

Uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym

Zlecając nam usługi projektowe, konsultingowe lub nadzory budowlane uzyskuje się pewność wykonania usługi, która bazuje na rzetelnym i interdyscyplinarnym podejściu do analizowanych zagadnień technicznych. Zapewniamy wykonanie dokumentacji projektowej, z pełną koordynacją oraz integracją wszystkich systemów budynkowych, przy zapewnieniu ekonomiki rozwiązań projektowych i formalno- prawnych całego procesu budowlanego. Projektujemy zarówno pojedyncze budynki jak i całe osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, a także usługowe uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy i wymagania inwestora.
 
Pełnimy kompleksowy nadzór techniczny nad budową oraz bierzemy odpowiedzialność za odbiór obiektu do użytkowania.