Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

W roku 2014 r. wykonaliśmy wymianę połaci dachowych z dociepleniem budynku.
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów pozwoliło na uzyskanie wymaganego efektu termomodernizacyjnego w budynku Przychodni.

Title

Previous
Next