Remont tlenowni Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Dla Zleceniodawcy wykonaliśmy kapitalny remont budynku tlenowni, który obejmował swoim zakresem prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. oraz gazów medycznych, prace budowlane wewnątrz pomieszczeń a także ocieplenie budynku i wymianę pokrycia dachowego .

Title

Previous
Next